Soloartist


Med utgångspunkt i svensk vistradition hämtas musikalisk inspiration och påfyllnad till repertoaren från andra genrer. Här kan till exempel Povel Ramels sånger arrangeras med inspiration från en av bluesen mästare, Robert Johnson. Texternas berättelser och stämningar får stor betydelse och musiken gungar och berör. Här finns också berättelser om sångerna och deras upphovsmän samt infall av varierande sanningshalt.

Med teckenspråkstolk


Karin Åkerlind, teckenspråk- och dövblindtolk får ofta uppdrag som tolk där musik är inblandat. Många upplever att hon förmedlar även musiken i sitt tolkande. Från detta väcktes idén om ett samarbete och vi uppträder tillsammans för både hörande och döva. Från föreningsarrangemang till festivaler. Här blir berättande, sångtexter och musik synliga för ögat, genom att det som sägs, sjungs och spelas också tolkas till teckenspråk i realtid. Föreställningens innehåll anpassas efter om publiken har teckenspråket som en visuell upplevelse eller som kommunikation. Vi är bekväma med skrivtolkar och hörslingor.